Khamis, 4 April 2013

Kursus subjek untuk kelas PISMP Pendidikan Islam


Semester  1
EDU 3101 - Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia
EDU 3102 - Perkembangan Kanak-Kanak
PIM 3101 - Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam SR
PIM 3102 - Pedagogi Pendidikan Islam
WAJ 3101 - Tamadun Islam Dan Asia
WAJ 3102 - English Language Proficiency I
WAJ 3108 - Kokurikulum : Pengurusan Kokurikulum
WAJ 3114 - Bina Insan Guru Fasa I


Semester  2
BAM 3109 - Pengenalan Bahasa Arab Kbsr
EDU 3103 - Murid & Alam Belajar
PIM 3103 - Pendidikan al-Quran sekolah rendah
PIM 3104 - Pendidikan Aqidah sekolah rendah 
WAJ 3103 - English Language Proficiency II
WAJ 3104 - Literasi Bahasa
WAJ 3105 - Numerical Literacy
WAJ 3109 - Kokurikulum : Permainan


Semester  3
BAM 3102 - Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab
EDU 3104 - Pengurusan Bilik Darjah & Tingkah Laku
PIM 3105 - Pendidikan Ibadah SR
PIM 3106 - Pendidikan Sirah SR
PQE 3101 - Tilawah & Tafsir al-Quran
WAJ 3106      hUbuNgan EtNik
WAJ 3110      uNit BerUnifOrm I
WAJ 3114      bIna InSan gUru fAsa III ( 10 jaM )
sEmeStEr  4
BAM 3116      Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab
EDU 3105      tEknOloGi dAlam PengAjaRan & pEmbeLajAran
PIM 3107       pEnDidiKaN AkHlak SR
PIM 3108       pEngAjaRan jAwi SR
PQE 3102       uLuM Qur'An & uLum hadis
WAJ 3107      sEnI daLam pEnDidiKan
WAJ 3111      Kokurikulum - Unit Beruniform II
WAJ 3114      biNa Insan gUru fAsa IV ( 35 jAm )sEmeStEr  5

BAM 3110      Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab
EDU 3106      BudayA & pEmbElaJarAn
PIM 3109       Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro Pendididikan Islam
PIM 3110       Penilaian dalam Pendidikan Islam
PQE 3103       Tarannum Al-Quran
PRK 3101      Praktikum Fasa I
WAJ 3112      Kokurikulum – Olahraga
WAJ 3114      Bina Insan Guru Fasa V (10 jam)


sEmeStEr  6
PIM 3111       Profesionalisme Guru Pendidikan Islam
PIM 3112       Pengajian Aqidah
PQE 3104       Hafazan Al-Quran
PRK 3102      Praktikum Fasa II
WAJ 3113      Kokurikulum – Persatuan
WAJ 3114      Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam)


sEmeStEr  7
EDU 3107      Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak
PIM 3113       Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah)
PRK 3103      Praktikum Fasa III


sEmeStEr  8
EDU 3108      Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional
EDU 3109      Guru dan Cabaran Semasa
INT 3101        Internship
PIM 3114       Pengajian Fiqh
PIM 3115       Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)0 ulasan:

Catat Ulasan